Indien je Microsoft Internet Explorer gebruikt
Deze website is getest op het gebruik vanaf Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 en Internet Explorer 5.5 SP2. Er kunnen zich problemen voordoen indien je de website bezoekt via een browser die niet is getest.
Klik hieronder om Internet Explorer te downloaden en te installeren:
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp
 

Indien je Netscape gebruikt
Deze website is getest met Netscape 6.. Er kunnen zich problemen voordoen indien je de website bezoekt via een browser die niet is getest.
Klik hieronder om Netscape te downloaden en te installeren:
http:://wp.netscape.com/download/archive.html


Indien je gebruik maakt van een Macintosh Computer, AOL, CompuServe of andere browser
Deze website is niet getest met andere browsers dan Internet Explorer en Netscape, noch is de website getest op een Macintosh computer. Er kunnen zich problemen voordoen indien je de website bezoekt via een computer/omgeving die niet is getest.


Copyright, 2004
De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, films, databestanden, logo's en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anders, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door R. de Gelder/Nicolae Pirvu

Disclaimer
R. de Gelder besteedt grote zorg aan het creŽren en updaten van deze web site. Niettemin garandeert R. de Gelder geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd kan worden. In geen geval kan R. de Gelder aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. Wanneer er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt R. de Gelder geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.